Veel gestelde vragen

Ziekte? Bij ziekte wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald ( mits doktersbriefje )

Annulering? Bij gewone annulering wordt een bedrag van 10€ weerhouden als adminstratieve kost.

Inschrijven? Gebeurt voor een volle week, niet voor één dag.

Gegevens?  Alle gegevens worden gebruikt voor de organisatie van het kamp of voor indeling van groepen…

Wie verwittigen?  Dereeper Jan – 0473/870226 – jan.dereeper@sportkampenkoekelare.be

Fiscale tegemoetkoming? Er wordt een fiscaal attest meegegeven. Dit kan bij de volgende belastingaangifte gevoegd worden.

Mutualiteit? Er wordt een attest van de mutualiteit opgemaakt en meegegeven. Dit levert bij indienen een tegemoetkoming op.

Kledij? Best gebruik maken van sportieve kledij.

Vanaf welk uur? Opvang voor 9u kan. Neem contact op met “ De Buidel “ . Zij brengen de kinderen onder begeleiding naar het sportkamp.

Tot hoe laat? Opvang ’s avonds na 16u30 ongeveer kan opnieuw in “ De Buidel “ . Wij brengen de kinderen naar “ De Buidel “

Korting? Een korting is voorzien vanaf het tweede kind die ingeschreven is. De korting van €5 die is voorzien zal terug overgeboekt worden op de rekening van diegene  hier recht op hebben.